Výroba

Výroba v JAP INDUSTRIES s.r.o. je od roku 1998 organizována jako samostatný úsek ve společnosti. S ohledem na neustále rozšiřování a posilování výrobních aktivit ve společnosti, prochází výroba průběžným rozvojem a jsou do ni směřovány největší investice.

Provoz opracování a měření grafitových elektrod

Na základě rostoucích požadavků na dodávku grafitových elektrod bylo v září 2012 nainstalováno a zprovozněno obráběcí CNC centrum opracování elektrod. Kapacita nového zařízení představuje 15 000 t/rok. Celé obráběcí centrum je napojeno na výkonné odsávací zařízení s automatickou regenerací.

Parametry linky

 • Opracování dle ČSN EN 60239
 • Průměr opracovaných elektrod 203 - 610 mm
 • Délka opracovaných elektrod 1200 - 2800 mm
 • Možnost zhotovení závitů kuželovitých polotovarů (lomové elektrody)
 • Možnost zhotovení šachtic v třizávitovém provedení

Součástí provozu je poloautomatická linka pro měření standardních parametrů elektrod

 • Délky
 • Průměru
 • Hmotnosti
 • Hustoty
 • Měrného elektrického odporu
 • Pevnosti v ohybu

Požadavek na opracování atypických rozměrů elektrod zajišťují upravené hrotové soustruhy.

Součástí provozu je poloautomatická linka pro měření standardních parametrů jako jsou délka, průměr, váha, měrná hmotnost, měrný elektrický odpor a pevnost v ohybu.

Sorting tables Measuring strength values

Provoz impregnace grafitových elektrod

Činnost provozu byla zahájená v roce 2009 jako výsledek několikaletého výzkumu a vývoje v oblasti snižování spotřeby elektrod ve výrobních provozech.

Technologie impregnování spočívá v nasycování grafitových elektrod chemickým roztokem s následnou tepelnou stabilizací. Takto upravené elektrody vykazují nejen větší životnost, ale zároveň lepší fyzikální parametry.

Provoz briketace a peletizace surovin pro hutní a slévárenský průmysl

Instalovaná technologie umožňuje zpracovávat různé podsítné a prachové suroviny do požadovaných tvarů a rozměrů. Provoz je vybaven třemi briketovacími linkami s celkovou kapacitou 30.000 t/rok.

Novinkou je zprovoznění mobilního zařízení pro zpracování jemných prachových odpadů do tvaru pelet.

Provoz zpracování grafitových výrobků

Provoz je zaměřen na opracování grafitových polotovarů do podoby finálních výrobků, jako jsou rafinační rotory, grafitové tyče, bloky, kelímky, pouzdra, kokily, izolační věnce, desky a jiné. Grafitové výrobky dodáváme pro konečné zákazníky v oblasti metalurgie, strojírenství, sklářského a chemického průmyslu.

Provoz byl v létě 2012 přemístěn do nové haly v areálu v Bystřici. Pracoviště je vybaveno moderní CNC frézkou, a CNC soustruhem s točnou délkou 3000 mm a průměrem 750 mm. Soustruh je opatřen zařízením pro rotující nástroje, které umožňuje výrobu kompletní řady grafitových spojníků elektrod. Výrobu dále zajišťují hrotové soustruhy do průměru až 1250 mm a točné délky 5 m, vertikální pila do průměru 600 mm a horizontální pásová pila do průměru 800 mm. Jednotlivá zařízení jsou napojena na centrální odsávací zařízení s odlučovačem hrubších grafitových částic používaných jako nauhličovadlo. V hale je nainstalován mostový jeřáb o nosnosti 5 t.

Provoz oprav desek šoupátkových uzávěrů lících pánví

Kompletní linka na opravu keramických desek šoupátkových uzávěrů umožňuje vrátit zpět do výroby opravené desky s cílem zlevnit jejich provoz. Životnost repasovaných keramických desek je plně srovnatelná s novými deskami. Podle stupně opotřebení lze šoupátkové desky repasovat i vícekrát.

Výroba opravárenských hmot na bázi magnezitu pro elektrické obloukové pece

Pro potřeby oprav půd ocelářských pecí, popř. oprav struskových čar a prahu pece byla zahájena výroba bázických neformovaných směsí pod obchodním názvem JAMAG. Tento produkt na bázi magnezitu  je připravován  v  kontinuálním mísícím  zařízení  s kapacitou 8 t/hod. Balení směsi se provádí do velkoobjemových pytlů.

Kovovýroba

Provoz kovovýroby je určen pro výrobu různých strojních dílů nejen pro vlastní potřebu ale i pro zakázkovou výrobu.

Strojní vybavení

 • Hrotové soustruhy SU 50, SU 90
 • Rovinná bruska BS 300
 • Frézka FG32, Atmos
 • Vrtačka VO32, VO50
 • Rovnačka drátu s dělícím zařízením (max. pr. 8 mm)
 • Tabulové nůžky (tl. 10mm)
 • Pásová pila na kov (max. pr. řezaného materiálu - 450 mm)
 • Výstředníkové lisy max. 63 t
 • Hydraulický lis 100 t
 • Svařování metodou MIG/MAG, TIG, plazmou