Služby a servis

Společnost  JAP INDUSTRIES s.r.o.  disponuje týmem specialistů, který může nabídnout poradenské služby v oblasti metalurgie, zejména v oblasti optimálního využití grafitových elektrod, feroslitin a žáruvzdorných materiálů.

JAP INDUSTRIES s.r.o. nabízí svým klientům možnost oprav poškozených grafitových elektrod. V rámci opravy jsou vyfrézovány nové šachtice a elektrody jsou opatřeny novými spojníky, přičemž součástí opravy je rovněž nedestruktivní měření vnitřních parametrů repasovaných elekrod a niplů (hustota, odpor, pevnost v ohybu) a kontrola sesazení niplů a šachtic. Společnost také nabízí odkup neopravitelných grafitových elektrod a dalšího grafitového zlomu.

Od roku 2000 společnost na vlastních zařízeních briketuje feroslitiny a další prachové anorganické materiály. V současnosti disponujeme čtyřmi lisy o celkové měsíční kapacitě 4.300 t. Společnost nabízí svým klientům briketaci prachových materiálů, včetně návrhu vhodných pojiv a technologických postupů.

Dále jsou klientům nabízeny repase šoupátkových uzávěrů licích pánví formou práce ve mzdě nebo odkupu použitých uzávěrů.

Díky svým skladovým kapacitám a logistickému týmu je společnost schopna nabízet komplexní řešení pro just-in-time dodávky do všech zemí světa, včetně celních služeb pro EU.

Oblasti služeb

  • Technické poradenství v oblasti grafitových elektrod, žáruvzdorých materiálů a feroslitin
  • Repase poškozených grafitových elektrod a odkup grafitového zlomu
  • Nedestruktivní měření vnitřních parametrů elektrod a niplů
  • Briketace prachových anorganických materiálů
  • Zajištění kompletní logistiky včetně vyclení