Konstrukce strojů a zařízení

Nedílnou součástí výrobního úseku je realizace plně funkčních jednoúčelových strojních zařízení. Ve spolupráci s projekční kanceláří byly navrženy a sestrojeny všechny výrobní linky jednotlivých provozů.

V rámci výrobního úseku probíhá realizace plně funkčních speciálních jednoúčelových strojních zařízení určených pro nejrůznější aplikace dle konkrétních účelů a požadavků vlastního výrobního oddělení. Ve spolupráci s projekční kanceláří byly navrženy všechny výrobní linky jednotlivých provozů. Tyto celky a další prototypy strojních zařízení byly vyrobeny, sestrojeny a uvedeny do provozu v naší vývojové dílně. Strojní zařízení v současnosti navrhujeme a sestavujeme pouze pro potřeby našeho výrobního oddělení.

Dále jsou prováděny veškeré úpravy, repase popř. přestavby vyrobených zařízení v závislosti na tom, jak se mění sortiment a požadavky v průběhu výrobního procesu. V popředí našeho zájmu je rovněž navrhování a zajišťování technických opatření souvisejících s dodávkami a aplikacemi našich obchodních komodit a výrobků pro hutní průmysl.

K technologickým celkům vlastní produkce patří zejména

  • Briketovací linka
  • Mobilní paletizátor odprašků
  • Měřící linka grafitových elektrod
  • Vakuové impregnační nádoby
  • Čistící stroj na grafitové elektrody

Příklady vlastních technologických celků