Standardní nauhličovadla

Nauhličovadla patří k surovinám, které se používají k hrubému nauhličení při tavení oceli, dále jako suroviny pro jemné nauhličení při mimopecním zpracování, pro napěnění strusky při tavení oceli v elektrické obloukové peci a jako přísada do formovacích směsí.

Na trhu existuje více druhů nauhličovadel, která se liší obsahem uhlíku, síry a popela. V našem sortimentu naleznete grafitové nauhličovadlo, kalcinovaný petrol koks a kalcinovaný antracit.

Chemické složení

Nauhličovadlo grafitové

C                               min. 98%
S                              max. 0,1%
popel                        max. 0,8%
prchavé látky           max. 0,8%
vlhkost                      max. 0,5%

Kalcinovaný petrol koks

C                               min. 98%
S                              max. 0,8%
popel                        max. 0,8%
prchavé látky           max. 0,5%
vlhkost                      max. 0,5%

Kalcinovaný antracit

C                               min. 95%
S                              max. 0,3%
popel                        max. 4%
prchavé látky           max. 0,8%
vlhkost                      max. 1%

Baleno v big bagu.

Ke stažení