Repasované elektrody

Repasované elektrody jsou cenově výhodnou náhradou nových grafitových elektrod. Při jejich použití je možné dosáhnout úspory až 30%. 

Jsou vyrobeny obráběním z nepoužitých a mechanicky poškozených elektrod s použitím nových spojníků. U všech repasovaných elektrod jsou nově frézovány šachtice a čela.

Jakost repasovaných elektrod je plně srovnatelná s jakostí nových elektrod.

Cenová úspora až 30% oproti novým elektrodám.

Množství repasovaných elektrod je závislé na dostupnosti výchozího materiálu.

Jakost

HP a vyšší

Rozměrová řada

200 - 400mm

Délka

min. 1 100mm