Impregnované elektrody

Impregnované elektrody jsou výsledkem dlouholetého procesu výzkumu a vývoje v oblasti snižování spotřeby garafitových elektrod v jednotlivých provozech. Technologie impreganace spočívá v nasycování grafitových elektrod chemickým roztokem s následnou tepelnou stabilizací. Takto upravené elektrody vykazují nejen větší životnost, ale zároveň lepší fyzikální parametry.

Vlastnosti

  • Impregnace elektrody antioxidantem v celém objemu
  • Ochrana elektrody proti opalu i po odhoření povrchové vrstvy
  • Zvýšení pevnosti elektrody až o 10%
  • Možnost náhrady UHP elektrody na obloukových pecích v celém rozsahu rozměrů
  • Cenová úspora až 30%
  • Spotřeba nižší až 25%
test

Jakost

Vzhledem ke změně parametrů těchto elektrod jako je pevnost v ohybu, koeficient tepelné vodivosti, odolnost proti oxidaci, nabízíme vedle standardních jakostí elektrod i elektrody impregnované, které jsou optimalizovány pro různé pracovní podmínky. Dlouholetá zkušenost s grafitovými elektrodami, neustálé prověřování jakostí a úzká spolupráce s výrobci elektrod nám umožnila nabízet impregnované elektrody větších průměrů pro náročnější aplikace v nižší cenové relaci při minimálně stejné spotřebě. 

Rozměrová řada

152mm – 610mm