Grafitové elektrody

Grafitové elektrody jsou určeny pro obloukové pece, pánvové pece a pro tavící pece pro výrobu feroslitin, magnezitu a korundu.

Jakost

RP, RP 2x, HP, SHP, UHP

Rozměrová řada

152mm – 610mm

Služby

  • Just-in-time dodávky ze skladu v ČR
  • 100% kontrola vnitřních parametrů elektrod a spojníků včetně nedestruktivního měření pevnosti
  • 100% kontrola sesazení šachtice a spojníku
  • Impregnace antioxidantem
  • Opravy poškozených elektrod
  • Optimalizace spotřeby elektrod

V roce 2012 byla instalována nová CNC linka na opracování šachtic grafitových elektrod. V souvislosti s touto významnou investicí došlo k výrazné změně celého technologicko-výrobního procesu.

V současné době společnost nakupuje jako vstupní polotovar grafitové válce od prověřených výrobců. Dle potřeby jsou válce dodatečně impregnovány antioxidantem. Impregnované i neimpregnované grafitové válce jsou dále opracovány na automatické CNC lince s vysokou přesností.

Spojníky jsou kontrolovány na zvláštním pracovišti, jsou měřeny hodnoty odporu a meze pevnosti v ohybu.

Na výstupu z CNC linky je do každé elektrody našroubován prověřený spojník a překontrolována tolerance.

Následně jsou prověřeny parametry zkompletované grafitové elektrody na poloautomatické lince, kde se kontrolují rozměry, odpor, pevnost v ohybu a hustota.

Celý tento proces probíhá v rámci certifikace ISO 9001:2008 a výrazným způsobem přispívá ke zvýšení spolehlivosti našeho produktu.

CNC obráběcí centrum

Příklady použítí grafitových elektrod

Ke stažení