Brikety z odprašků

Odprašky z elektrických pecí a konvertorů jsou vedlejším produktem výroby oceli a litiny. Vyznačují se poměrně vysokým obsahem oxidů železa, které však ve formě prachu nejsou využitelné.

Procesem briketace je možné odprašky v prachovém stavu převést to kusové formy, která umožní jejich další průmyslové využití.

Naše technologie umožňuje zpracování různorodých suchých prachů v kombinaci s materiály o větší zrnitosti, nejlépe 0-6 mm. Výsledkem je polykomponentní briketa, která se díky svým vlastnostem stává hodnotnou surovinou pro různé průmyslové aplikace.

Vlastnímu procesu briketace předchází fáze přípravy spočívající v konzultaci s klientem s cílem nalezení optimálního složení briketované směsi a pojivového systému.
Podle povahy briketovaného materiálu a potřeb zákazníka máme možnost volit mezi několika osvědčenými organickými i anorganickými pojivovými systémy. Po přípravné fázi následuje fáze ověřování navržených receptur. V praxi to znamená, že se vyrobí několik malých sérií briket podle různých receptur a po vytvrzení briket se vyhodnocují jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Po provedeném hodnocení se vybere optimální receptura a ta se následně použije pro briketaci v průmyslovém měřítku.

Naše zařízení určené pro briketaci umožňují zpracování až 4 různých surovin najednou.