Výroba briket

Briketace je proces, při kterém se suroviny v prachovém stavu lisují spolu s tekutým pojivem do kusové formy briket, která umožní jejich další průmyslové využití.

Naše technologie umožňuje zpracování různorodých sypkých surovin do velikosti zrna až 8 mm. Briketovaná směs může být tvořena až čtyřmi různými materiály, které jsou před briketací kontinuálně míseny s tekutým pojivem. Výsledkem je polykomponentní briketa, která se díky svým vlastnostem stává hodnotnou surovinou pro různé průmyslové aplikace.

Vlastnímu procesu briketace předchází fáze přípravy spočívající v konzultaci s klientem s cílem nalézt optimální složení briketované směsi včetně pojivového systému. Podle povahy briketovaného materiálu a potřeb zákazníka máme možnost volit mezi několika osvědčenými organickými i anorganickými pojivovými systémy. Po přípravné fázi následuje fáze ověřování navržených receptur. V praxi to znamená, že se vyrobí několik cca 15 kg sérií briket podle různých modifikací receptur a po vytvrzení briket se vyhodnocují jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Po vyhodnocení se vybere optimální receptura a ta se pak použije pro briketaci v průmyslovém měřítku.

Máme dlouholeté zkušenosti s briketací feroslitin. Úspěšně jsme zvládli i technologii briketace jiných materiálů jako např. strusek, odprašků, koksu, uhlí, antracitu a dalších.

Výroba pelet

Peletizace je způsob granulování jemnozrnných nebo prachových materiálů. Neabrazivní jemnozrnné materiály jsou tímto způsobem slisovány do tvaru válečků o průměru 4 až 8 mm (dle typu matrice).

Jemnozrnné a prachové materiály často vznikají jako vedlejší produkt obrábění nebo jiné výroby a jako takové jsou obtížně zužitkovatelné. Pro další zpracování je třeba tyto materiály nejdříve zgranulovat. V případě, že není možné prachový materiál smíchat s jiným sypkým materiálem o větší granulaci, nelze materiál zpracovat technologií briketace. Naopak peletizace je pro tento typ materiálů ideální. Společnost disponuje zařízením, které je schopno peletizovat až dva různé sypké jemnozrnné materiály. Před samotnou peletizací je však vždy nutno provést ověřovací zkoušky, neboť ne všechny materiály jsou pro peletizaci vhodné. Obecně je možno na peletizátoru zpracovávat různé druhy odprašků, jemnozrnný grafit, koks, antracit nebo uhlí.